България / Bulgaria

Kaleidoscope Consultants Limited (UK), Kaleidoscope Data Consultants Limited (Ирландия) и Kaleidoscope Data Consultants Consultants SL (Испания) действат в ролята на служител по защита на данните, представител на ЕИП и представител на Обединеното кралство (след Brexit) за редица клиенти.

Повече подробности можете да намерите чрез връзките в менюто отляво. Те включват специфични за всяка държава връзки за всеки клиент на естествения език на тези страни и данни за контакт за всеки наш офис за всеки надзорен орган.

Translate