Ελλάδα / Greece

Η εταιρεία Kaleidoscope Consultants Limited (UK), Kaleidoscope Data Privacy Consultants Limited (Ιρλανδία) και Kaleidoscope Privacy Consultants SL (Espana) ενεργούν ως υπεύθυνοι προστασίας δεδομένων, εκπρόσωπος του ΕΟΧ και εκπρόσωπος του Ηνωμένου Βασιλείου (post-Brexit) για ορισμένους πελάτες.

Περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε μέσω των συνδέσεων στο μενού στα αριστερά. Αυτά περιλαμβάνουν συνδέσμους ανά χώρα για κάθε πελάτη στη φυσική γλώσσα αυτών των χωρών και στοιχεία επικοινωνίας για κάθε υπηρεσία μας για κάθε εποπτική αρχή.

(Σημείωση: οι κλήσεις απευθείας απαντώνται στα Αγγλικά. Εάν δεν είστε ικανοποιημένοι με τα Αγγλικά, συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας και θα σας καλέσουμε και θα μιλήσουμε στη γλώσσα της επιλογής σας μέσω διερμηνέα.)

Translate