Nederland / Netherlands

Kaleidoscope Consultants Limited (VK), Kaleidoscope Data Privacy Consultants Limited (Ierland) en Kaleidoscope Data Privacy Consultants SL (Espana) treden op als functionaris voor gegevensbescherming, EER-vertegenwoordiger en VK-vertegenwoordiger (na Brexit) voor een aantal klanten.

Meer details zijn te vinden via de links in het menu links. Deze omvatten landspecifieke links voor elke klant in de natuurlijke taal van die landen en contactgegevens voor elk van onze kantoren voor elke toezichthoudende autoriteit.

Translate